אחריות למוצרים
:המוצרים באתר מכוסים תחת אחריות לתקופה בת חודשיים, בהתאם לאמור באתר בעמוד המוצר הספציפי, למעט במקרים הבאים
;ירידה סבירה ברמת האיכות
;שימוש לא סביר ו/או לא תקין במוצר
נזק שנגרם למוצר על ידי הלקוח, לרבות כתוצאה ממגע עם מים ו/או כלור ו/או תמרוקים ו/או חומרים אחרים שעלולים לפגוע במוצר.
כל תיקון יחויב בתשלום בתום תקופת האחריות.
מימוש האחריות יתבצע כנגד הצגת חשבונית עסקה.