אחריות למוצרים
:המוצרים באתר מכוסים באחריות למשך חודשיים בהתאם לאמור באתר בעמוד המוצר, למעט במקרים הבאים
;שחיקת איכות סבירה
;שימוש לא סביר ו/או לא תקין במוצר
נזק שנגרם למוצר על ידי הלקוח, לרבות מגע עם מים ו/או כלור ו/או תמרוקים ו/או חומרים אחרים שעלולים לפגוע במוצר
בתום תקופת האחריות, כל תיקון יחויב בתשלום
מימוש האחריות תתבצע בכפוף להצגת חשבונית עסקה